skip to Main Content
Voordeel personenwagens
Nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2012

De wet van 28 december 2011 heeft een nieuwe berekeningswijze voor de bepaling van het voordeel alle aard ingevoerd. Voortaan dient het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen te worden berekend aan de hand van de cataloguswaarde (dit is de gefactureerde waarde, inclusief btw en opties, doch exclusief eventuele toegestane kortingen) van de wagen én de CO2-uitstoot.

De programmawet van 29 maart 2012 brengt alweer een aanpassing in het begrip “cataloguswaarde”: de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, doch exclusief eventuele toegestane kortingen.

Een bedrag gelijk aan 6/7 van de cataloguswaarde dient te worden vermenigvuldigd met een coëfficiënt afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen. De coëfficiënt wordt vastgelegd op 5,5% bij een CO2-uitstoot van 86 g/km in inkomstenjaar 2018 (inkomstenjaar 2017: 87 g/km) voor een dieselwagen en 105 g/km (inkomstenjaar 2017: 105g/km) voor een benzinewagen of een wagen aangedreven door LPG- of aardgas. Per extra gram CO2/km meer dan wel minder zal deze coëfficiënt worden verhoogd dan wel verlaagd met 0,1% (zonder evenwel minder dan 4% dan wel meer dan 18% te bedragen). Wanneer geen informatie bekend is bij de Dienst Inschrijving Voertuigen omtrent de CO2-uitstoot, dan wordt deze geacht gelijk te zijn aan 195 g/km voor een dieselwagen en 205 g/km voor andere wagens. De referentie-CO2-uitstoot zal jaarlijks bij KB worden vastgelegd.

 

Kalenderjaar 2016: diesel = 89 g/km, benzine = 107 g/km

Kalenderjaar 2017: diesel = 87 g/km, benzine = 105 g/km

Kalenderjaar 2018: diesel = 86 g/km, benzine = 105 g/km

 

De programmawet voorziet bovendien in een correctiefactor in functie van de leeftijd van het voertuig. De cataloguswaarde zal dan jaarlijks met 6 % verminderd mogen worden, zonder dat deze basis lager mag worden dan 70%:
• 0-12 m: 100%
• 13-24 m: 94%
• 25-36m: 88%
• 37-48m: 82%
• 49-60m: 76%
• Vanaf 61m: 70%

Deze leeftijdsparameter m.b.t. de wagen is gericht op zowel tweedehandsvoertuigen als voertuigen verworven in nieuwe staat, rekeninghoudend met het aantal maanden die verlopen zijn na de eerste inschrijving van het betrokken voertuig bij de DIV.
De programmawet voorziet dat deze nieuwe maatregel slechts van toepassing zal zijn voor de voordelen alle aard toegekend vanaf 1 mei 2012.
Het voordeel mag daarenboven nooit minder bedragen dan (te indexeren) 820 EUR per jaar.

Kalenderjaar 2016: minimum € 1.260

Kalenderjaar 2017: minimum € 1.280

Kalenderjaar 2018: minimum € 1.310

De CO2-uitstoot kan je terugvinden op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig

Aftrekbaarheid personenwagens in de vennootschapsbelasting
DieselwagensBenzinewagens
<60gr CO2/km100%< 60gr CO2/km100%
Tss 60 en 105gr CO2/km90%< Tss 60 en 105gr CO2/km90%
Tss 105 en 115gr CO2/km80%Tss 105 en 125gr CO2/km80%
Tss 115 en 145gr CO2/km75%Tss 125 en 155gr CO2/km75%
Tss 145 en 170gr CO2/km70%Tss 155 en 180gr CO2/km70%
Tss 170 en 195gr CO2/km60%< 60gr CO2/kmTss 180 en 205gr CO2/km60%
> 195gr CO2/km50%> 205gr CO2/km50%
Back To Top