skip to Main Content
Finfacts werft aan wegens constante groei! Bekijk hier de vacature.

Vennootschapsbijdrage

De jaarlijkse sociale bijdrage die vennootschappen voor 1 juli 2009 moeten betalen
bedraagt € 347,50 voor “kleine” vennootschappen (= balanstotaal dat niet hoger
is dan € 641.556,65) en € 852,50 voor “grote” vennootschappen
(= balanstotaal groter dan € 641.556,65)

Waarom een “vennootschapsbijdrage”?
De sociale bijdragen die een zelfstandige betaalt, worden berekend op basis van zijn belastbare beroepsinkomsten.

Door de oprichting van een vennootschap heeft een bedrijfsleider meer grip op zijn belastbare beroepsinkomsten in de personen belasting.

De inkomsten uit de activiteiten blijven immers voor een deel binnen de vennootschap en dus buiten schot van de sociale bijdragen.

Begin jaren ’90 richtten steeds meer zelfstandigen een vennootschap op, zodat hun activiteiten belast werden volgens het vennootschapsregime.
Om dit verlies aan sociale bijdragen voor de overheid te compenseren, werd een vennootschapsbijdrage ingevoerd voor alle vennootschappen.

Back To Top