skip to Main Content
Tarieven vennootschapsbelasting
Normale aanslagvoet
(incl.3% crisisbelasting)33,99%
Verlaagd opklimmend tarief
Schijven van belastbare winst
minder dan € 25.00024,98%
tussen € 25.000 en € 90.00031,93%+ € 6.245,00
tussen € 90.000 en € 322.50035,54%+ € 26.999,50
meer dan € 322.50033,99%+ € 109.630,00
Back To Top