Aanwezigheidsregistratie bouw

In april 2014 ging de aanwezigheidsregistratie in de bouw van start. Concreet betekende dit dat arbeiders die een onroerende activiteit op werven van 800.000 euro of meer uitoefenen, zich moeten registreren vooraleer het werk van start ging. Deze regelgeving kwam er om…

Lees meer

Inhoudingsplicht

Iedereen die door een (onder)aannemer onderstaande werken laat uitvoeren moet nagaan of deze sociale of fiscale schulden hebben. De werken in kwestie zijn: werken in onroerende staat werken voor bewakings- en/of toezichtsdiensten werken in de vleessector Indien de (onder)aannemer schulden heeft…

Lees meer

Intracommunautaire drempels

Voor een aankoper zonder recht op aftrek geldt er een drempel voor de beroepsaankopen in een lidstaat van de EU. Wie komt hiervoor in aanmerking? De groep van vier: forfaitaire landbouwers (art 57 W. BTW) vrijgestelde kleine onderneming (art 56bis…

Lees meer

BTW opeisbaar

Vanaf 2016 is de factuurdatum bepalend voor de opeisbaarheid van de BTW. Stel u levert een goed op 16 maart 2016 en factureert dit op 3 april 2016, dan wordt dit opgenomen in de BTW aangifte van het 2de kwartaal…

Lees meer

Black Box: Geregistreerd kassa systeem

In 2015 is de invoering van het geregistreerd kassa systeem (GKS) een feit. Voor wie? De GKS moet worden geïnstalleerd bij belastingplichtigen die regelmatig maaltijden verstrekken. Men houdt rekening met de omzet van restaurants en cateringdiensten zonder de drank. Indien…

Lees meer

De nieuwe woonbonus

De woonbonus is van toepassing op hypothecaire leningen die werden afgesloten ter verwerving van de enige en eigen woning. Gedurende de looptijd van de lening kan een belastingvermindering worden verkregen, waarbij de eerste 10 jaar een extra verhoging opleveren. Sinds…

Lees meer

Vennootschapsbelasting – Liquidatiebonus

Liquidatiebonus. De liquidatiebonu,s waarbij 27% roerende voorheffing verschuldigd is indien de vennootschap wordt geliquideerd, kan worden vermeden. De tijdelijke regeling waarbij reserves werden omgezet in kapitaal wordt permanent vastgezet. Jaarlijks kunnen KMO’s een deel of het geheel van de boekhoudkundige…

Lees meer

Regering Charles Michel I

Regering Michel I Regering Michel I streeft een begroting in evenwicht na. Dit tracht ze te bekomen door enerzijds te besparen en anderzijds extra inkomsten te verwerven. Concreet uit zich dit in volgende maatregelen. Personenbelasting Pensioensparen. De automatische indexen in…

Lees meer