skip to Main Content
Finfacts werft aan wegens constante groei! Bekijk hier de vacature.

Fiscaliteit

Het geven van adviezen

• op het vlak van personen- en vennootschapsbelasting
• op het vlak van BTW;
• inzake financiële en administratieve organisatie;
• haalbaarheidsstudie bij investeringsbeslissingen;
• advies en begeleiding bij overname of overlating bedrijf
• optimaliseren van de fiscale situatie, zowel privé als voor de vennootschap
• bijstand en begeleiding bij kredietaanvragen

Het vervullen van alle fiscale verplichtingen

• invullen fiscale aangiftes in de personenbelasting;
• invullen fiscale aangiftes in de vennootschapsbelasting;
• opmaken indiciare afrekeningen
• opstellen van fiscale bijlagen
• fiscale optimalisatie;
• verdediging van Uw fiscaal dossier bij controle; opstellen van bezwaarschriften

Back To Top