skip to Main Content
Finfacts werft aan wegens constante groei! Bekijk hier de vacature.

Boekhouding

Bijstand bij het opstarten van bedrijven voor zowel zelfstandigen als vennootschappen

• algemeen advies
• oprichtingsformaliteiten
• uitwerken financieel plan
• opstellen statuten

Het voeren van de boekhouding op ons kantoor of in uw bedrijf, op uw eigen boekhoudsoftware of via internet

• input van aan- en verkoopfacturen
• input van financiële verrichtingen
• de organisatie, begeleiding en nazicht van de door u gevoerde boekhouding
• opstellen van tussen- en eindbalansen met fiscale toelichting, …

Het vervullen van alle BTW-formaliteiten

• bij de start, het einde of het wijzigen van een onderneming
• invullen van BTW aangiften, zowel kwartaal- als maandaangiften
• opstellen van BTW klantenlistings, intracommunaitaire opgaven, intrastat …

Het opstellen en neerleggen van de jaarrekening

• het opstellen van jaarrekening die verplicht dient neergelegd te worden bij de nationale bank

Back To Top